Studium Psychotroniki

 działające przy Towarzystwie Rozwoju Świadomości "REFUGIUM"


Definicja psychotroniki:

psychotronika jest nauką interdyscyplinarną mówiącą o siłach działających na odległość oraz zajmującą się interakcjami zachodzącymi pomiędzy organizmami żywymi a otaczającym je środowiskiem, przy czym jako środowisko rozumie się cały wszechświat.

/Definicja została utworzona na Międzynarodowym Kongresie Psychotroniki w Pradze, w 1973 r., a zmodyfikowana na I Polskim Kongresie w Łodzi, w 1991 roku/.

  W związku z powyższą definicją, psychotronikiem jest człowiek umiejący w praktyce posługiwać się wszystkimi metodami, jakie psychotronika oferuje, aby osiągnąć wyznaczony cel.

Uczeń, aby stać się psychotronikiem, musi nauczyć się stosowania w praktyce metod psychotronicznych, zarówno świadomych /logicznych/ jak i podświadomych /odczuciowych/.

Główne kierunki działania Studium Psychotroniki zmierzają do tego, aby uczeń osiągnął:

WIARĘ   -   w siebie i w swoje możliwości

WIEDZĘ   -   o sobie, w sensie psychofizycznym, jak również
o całości zjawisk w oparciu o prawa przyrody

MIŁOŚĆ   -   do świata i ludzi czyli głęboką, tolerancję
w stosunku do siebie jak również do otaczającego środowiska

WOLNOŚĆ   -   do tego, aby decydować o sobie, zdarzeniach
i ludziach.  Bez silnej woli najlepsze predyspozy­cje mogą być
zmarnowane, a najgorsze wydarzenia mogą doprowadzić
do samounicestwienia

KONCENTRACJĘ   -   umysłu w celu osiągnięcia lepszych
wyników w nau­ce i pracy, jak również do kreowania zdarzeń

TAJEMNICĘ   -  niezbędną do osiągnięcia zamierzonego celu

ODWAGĘ   -   konieczną do tego, aby dokonać zmian
przeciwstawiając się niewiedzy i ignorancji

CIERPLIWOŚĆ   -   w oczekiwaniu na efekty działania swojego i innych

E Z O T E R Y K A